Четете още...
  

Данните от всякакъв вид се разбират по-лесно, когато ги видим. Следващите диаграми показват ръста на облигациите за определен период от време. Шестте варианта са практически идентични: еднакви ленти, еднакви данни, еднакви размери - дори пропорциите са еднакви. Всяка бе създадена, ползвайки само ин...

Един добър каталог е машина за продажби по 24 часа на ден. Той е високоефективен - колкото Вашия най-добър продавач, компетентен както най-добрият Ви купувач и организиран както най-добрият Ви администратор. Той събира и показва на хартия всичко, което е добро за Вашия бизнес. Но приятели, той сигу...

Жълтите страници (Yellw pages) са един от най-широките пазари на Америка, но със сигурност не са станали такива благодариние на външния си вид. Претупани, залети с езера от мастилени знаци и нехудожествени на вид, те са останки от вримито когато "дизайн" означаваше да се ползват един вид ъглести ил...

Това картонче за "маркиране на страници от готварска книга" (букмаркер)се състои от една част удобство, една част полезна приложна информация и една част рекламно послание - прост, елегантен начин за рекламиране на Вашите продукти и услуги. Вашата версия може да включва таблица за конвертиране на м...

Нямате картинки? Никакъв проблем! Бялото пространство може да е най-добрият ви приятел. Някои документи - по необходимост или по изискване - трябва да са чисто текстови. Това не само е скучно, но и самите страници трудно се запълват. Най-простото решение на този проблем е следното: ползвайте широки...

 
Бърз контакт с лично присъствие
Лична нотка при деловите контакти.

Топлотата на бързо написаната на ръка бележка или изненадата при получаване на пакет, адресиран ръкописно до Вас, може да смекчи обикновено резките контури но бизнесотношенията. Но колко често правите това, като си представите колко много време е нужно за намиране на хартия и плик или прекарване на етикет през принтера? Трябва да имате всичко под ръка, през цялото време.

Създайте свой личен етикет

Този пестелив етикет е идеален, когато изпращате пратки по пощата само от време на време. Проектирайте и отпечатайте етикета върху лист с размер Letter, отрежете го и го зелепете на своята пратка, като го поставите под широка 2 инча лента от прозрачно "тиксо". Следващият път, когато ви потрябва при изпращане на пратка, отворете шаблонния документ, променете адреса и друга информация, ако е нужно и ето, че за минута разполагате с нов етикет.

Проектирайте пощенска картичка за бизнес контакти

Ето един лесен и бърз начин за изпращане на съобщение. Поставете своето лого, рисунка, отговаряща на сезона, обща делова информация или каквото пожелаете върху едната страна на картичката. Оставете другата страна непопълнена - за съобщението и адреса. Проверете в пощенската служба или в Web сайта на www.usps.org (за САЩ) какви са изискванията за хартията и размерите.

Идея, която си струва

Когато написването на писмо отнема врем