Четете още...
  

Компактният талон с фотография, отпечатана като фон (за краткост: фототолон) е отлично място за насочване на Вашите рекламни умения. Той е малък, евтин, живописен и ефективен, да не споменаваме лекотатаи удоволствието при работа с него. Тъй като съдържа само една фотография и няколко думи, можете д...

Исторически, моногромът е бил кралски атрибут - отличителен белег на най-почитаната икона - кралския печат. Той говори малко, но се разпознава веднага. Няколко столетия по-кусно, монограмите продължават да привличат внимание. Вярно, кралските печати вече са рядкост, но тихата елегантност на моногра...

Вероятно няма друг художествен стил, по-интуитивен от смесването на две букви в една. Резултатът е буквен знак, наречен лигатура (ligature). Лигатура означава "свързване". Свързаните букви правят получения фирмен знак идеален за компании, които са познати главно с инициалите си. Лигатурите се проек...

Данните от всякакъв вид се разбират по-лесно, когато ги видим. Следващите диаграми показват ръста на облигациите за определен период от време. Шестте варианта са практически идентични: еднакви ленти, еднакви данни, еднакви размери - дори пропорциите са еднакви. Всяка бе създадена, ползвайки само ин...

Наистина ли Ви трябват повече от шрифтовете, които идват заедно с новозакупения принтер? Не, повечето от тях са доста добри. Но ако искате да инвестирате в библиотека от шрифтове, от къде да започнете? Започнете с идентифициране на категориите шрифтове: следните пет групи обхващат повечето характери...

 
Как се правят отлични визуални инструкции за потрибителя?
Обърквали ли сте се някога, четейки наръчника за монтаж и ползване на видеоапаратура? А указание за сглобяване на играчка? Съвети за работа с кухненски робот? Това се случва на всекил Дори написани на ясен роден език, те са твърде вербални (многословни).

Ние живеем във визуален свят. Избираме неща, преместваме ги, вдигаме ги, обръщаме ги или ги поставяме някъде. За да възприемаме указания за такива действия интуитивно, се нуждаем от визуален език.

Необходимо е да говорим с изображения.

Секретът при илюстрирането на инструкции е да допълните графично снимките, които правите сами. За разлика от висококачествените фотогрофии, които си подготвят внимателно и се осигуряват със скупа сценична техника и осветление, графичното дорисуване Ви позволява да аранжирате и преаранжирате дадено действие бързо, без да обръщате внимание на детайлите.

След като направите снимката (полароидните са много подходящи), Вие сте свободни да изберете важните части, да промените позиията, да подсилите ключовите действия и т.н., за да направите указанията си по-ясни.


Актуално

Записване на идеи върху хартия

Записване на идеи върху хартия

Референции

от наши клиенти
Разгледайте референциите от нашите клиенти.

За контакт

с нашите специалисти
3D дизайн

GSM: 0878 311 513
email: 3d@irisdesign.bg