Четете още...
  

Един добър каталог е машина за продажби по 24 часа на ден. Той е високоефективен - колкото Вашия най-добър продавач, компетентен както най-добрият Ви купувач и организиран както най-добрият Ви администратор. Той събира и показва на хартия всичко, което е добро за Вашия бизнес. Но приятели, той сигу...

Компактният талон с фотография, отпечатана като фон (за краткост: фототолон) е отлично място за насочване на Вашите рекламни умения. Той е малък, евтин, живописен и ефективен, да не споменаваме лекотатаи удоволствието при работа с него. Тъй като съдържа само една фотография и няколко думи, можете д...

Фирмени канцелаларски материали (Business stationery) обикновено обхващат комплекта от визитна кактичка (business card), фирмена бланка за писма (letterhead) и стандартния (за САЩ) плик №10 за бизнес кореспонденция. Заедно можем да ги наречем "система". При проектиране на вашата система от канцелар...

Бързо - преди да сте забравили! Нолан Бушнел (основателят на Атари) веднъж каза: "Всеки, който поне веднъж е влизал под душа , го е спохождала идея. Именно човекът, който излиза от душа и се изсушава прави нещо различно от досега." Големите организации си издигат и сриват благодариние на внушенията...

Лична нотка при деловите контакти. Топлотата на бързо написаната на ръка бележка или изненадата при получаване на пакет, адресиран ръкописно до Вас, може да смекчи обикновено резките контури но бизнесотношенията. Но колко често правите това, като си представите колко много време е нужно за намиране...

 
Как се проектира реклама за Жълти страници?
Жълтите страници (Yellw pages) са един от най-широките пазари на Америка, но със сигурност не са станали такива благодариние на външния си вид. Претупани, залети с езера от мастилени знаци и нехудожествени на вид, те са останки от вримито когато "дизайн" означаваше да се ползват един вид ъглести или курсивни букви, главни или малки, заоблени или прави ъгли и тук-там по някоя графична картинка и лого (ако имате такова) - всичко това, стъкмено в книга от телефонната компания.

Жълтите страници успяха благодариние на слидното виликолипно качество: купувачите можеха активно да търсят и сравняват продавачи на нещата, които ги интересуват.

Купувачът идва в Жълтите страници за помощ. Неориентиран, често бързащ, може би и под стрес, той винаги търси компания, която не познава. Той няма начин да прицени: Дали този бижутер е добър или онзи? Дали този монтажник е с добра репутация? Дали тази служба е коректна?

Купувачът има на разположение само нашата реклама, за да се ориентира. Тя привлекателна ли е? Изглеждаме ли готови да помогнем? Честни? Значими?

Нашият дизайн може (и трябва) да придаде нашите добри послания. Ако Вие имате добър бизнес, ето как можете да кажете това визуално.

Черно но жълто

Нормалната реклама се разполага на чиста бяла хартия, но не и в Жълтите страници. Тук тя стъпва на жълто поле, което виждате преди всичко останало (имайте предвид това, когато планирате "бялото /празно/
простронство). Освен Вашата реклама е заобиколена от тази на преките Ви конкуренти. Това е война.


Актуално

Какво има в сърцевинaта на една диаграма...

Какво има в сърцевинaта на една диаграма?

Референции

от наши клиенти
Разгледайте референциите от нашите клиенти.

За контакт

с нашите специалисти
Уеб дизайн

GSM: 0878 311 513
email: web@irisdesign.bg