Четете още...
  

Компактният талон с фотография, отпечатана като фон (за краткост: фототолон) е отлично място за насочване на Вашите рекламни умения. Той е малък, евтин, живописен и ефективен, да не споменаваме лекотатаи удоволствието при работа с него. Тъй като съдържа само една фотография и няколко думи, можете д...

Ето как може те да създадете добър облик от нищо - просто едно име върху фигура - но има и тайна. Кой иска една хубава работа? Добрият дизайн е щастливият резултат от хармоничното съчетаване на думи, форми, цветове и други базови елементи. Простите фигури - правоъгълници, елипси, многоъгълници - и...

Фирмени канцелаларски материали (Business stationery) обикновено обхващат комплекта от визитна кактичка (business card), фирмена бланка за писма (letterhead) и стандартния (за САЩ) плик №10 за бизнес кореспонденция. Заедно можем да ги наречем "система". При проектиране на вашата система от канцелар...

Традиционното лого се състои от име и една, внимателно подготвена графика. То се поставя по еднакъв начин на всички фирмени документи. Ето обаче един дизайн със свежа нотка: лого, съставено от три, четири,пет и повече изображения, разхвърляни около спретнато разположени име и адрес. Това е жизнерад...

Един добър каталог е машина за продажби по 24 часа на ден. Той е високоефективен - колкото Вашия най-добър продавач, компетентен както най-добрият Ви купувач и организиран както най-добрият Ви администратор. Той събира и показва на хартия всичко, което е добро за Вашия бизнес. Но приятели, той сигу...

 
Комбинация от шрифтове
Наистина ли Ви трябват повече от шрифтовете, които идват заедно с новозакупения принтер? Не, повечето от тях са доста добри. Но ако искате да инвестирате в библиотека от шрифтове, от къде да започнете?

Започнете с идентифициране на категориите шрифтове: следните пет групи обхващат повечето характеристики, които разграничават един шрифт от друг.

А планът Ви за покупки? Започнете с едно нещо, което стандартните принтерски шрифтове не осигуряват: безсерифен шрифт, чиито Bold-варианти (удебелени, получерни) са найстина дебели. След това за да закръглите своята колекция, добавете по един серифен шрифт от всяка група.

Когато комбинирате серифни и безсерифни текстови шрифтове, се опитайте да съчетаете характеристиките за форма - широки, кръгли форми или тесни, източени по вертикал, както и за пропорции - букви с голяма х-височина или с малка х-височина.

Опитайте се да съчетаете х-височините на шрифтовете, които ще бъдат ползвани един до друг - дори ако трябва да ползвате различни размери в points. Или обратно - можете да подсилите различията им като направите eдиния шрифт с поне 2 points по-голям размер или изцяло Bold, в сравнение с другия.

Шрифтове Oldstyle

(Стандартни) изглеждат добре, когато са комбинирани с безсерифни, стил Humanist - като Gill Sans или Frutiger, тъй като споделят еднакви характеристики за форма, пропорции и тежест (дебелина, weight).

Шрифтове Transitional

(Преходни, междинни) са с по-механични, геометрични форми, отколкото Oldstyle и изглеждат най-добре, когато са комбинирани с удебелени (Bold) геометрични безсерифни шрифтове като фамилиите Futura или Univers.

Шрифтове Modern

(Съвременни, модерни) са с още по-подчертони геометрични форми и подсилени контрасти на тънките и дебели части на линиите, отколкото Transitional. Те се комбинират добре с геометрични безсерифни шрифтове като Futura.

Шрифт Slab Serif или Egyptian

(С дебели серифи, Египетски), които бяха разработени за печатане на афиши през 19 век, споделят пропорциите на Modern, включително по-големите х-височини, но са с по-малки контрасти на дебелите и тънки части от линиите.

Шрифтове Sans Serif

(Безсерифни) са с голяма х-височина и модерни форми, но с еднакво дебели линии. Фамилиите често осигуряват широк диапазон от дебелини (weights) и широчини.

Актуално

Монограмното лого говори за характер

Монограмното лого говори за характер

Референции

от наши клиенти
Разгледайте референциите от нашите клиенти.

За контакт

с нашите специалисти
3D дизайн

GSM: 0878 311 513
email: 3d@irisdesign.bg