Четете още...
  

Това картонче за "маркиране на страници от готварска книга" (букмаркер)се състои от една част удобство, една част полезна приложна информация и една част рекламно послание - прост, елегантен начин за рекламиране на Вашите продукти и услуги. Вашата версия може да включва таблица за конвертиране на м...

Нямате картинки? Никакъв проблем! Бялото пространство може да е най-добрият ви приятел. Някои документи - по необходимост или по изискване - трябва да са чисто текстови. Това не само е скучно, но и самите страници трудно се запълват. Най-простото решение на този проблем е следното: ползвайте широки...

Фирмени канцелаларски материали (Business stationery) обикновено обхващат комплекта от визитна кактичка (business card), фирмена бланка за писма (letterhead) и стандартния (за САЩ) плик №10 за бизнес кореспонденция. Заедно можем да ги наречем "система". При проектиране на вашата система от канцелар...

Бързо - преди да сте забравили! Нолан Бушнел (основателят на Атари) веднъж каза: "Всеки, който поне веднъж е влизал под душа , го е спохождала идея. Именно човекът, който излиза от душа и се изсушава прави нещо различно от досега." Големите организации си издигат и сриват благодариние на внушенията...

Данните от всякакъв вид се разбират по-лесно, когато ги видим. Следващите диаграми показват ръста на облигациите за определен период от време. Шестте варианта са практически идентични: еднакви ленти, еднакви данни, еднакви размери - дори пропорциите са еднакви. Всяка бе създадена, ползвайки само ин...

 
Комбинация от шрифтове
Наистина ли Ви трябват повече от шрифтовете, които идват заедно с новозакупения принтер? Не, повечето от тях са доста добри. Но ако искате да инвестирате в библиотека от шрифтове, от къде да започнете?

Започнете с идентифициране на категориите шрифтове: следните пет групи обхващат повечето характеристики, които разграничават един шрифт от друг.

А планът Ви за покупки? Започнете с едно нещо, което стандартните принтерски шрифтове не осигуряват: безсерифен шрифт, чиито Bold-варианти (удебелени, получерни) са найстина дебели. След това за да закръглите своята колекция, добавете по един серифен шрифт от всяка група.

Когато комбинирате серифни и безсерифни текстови шрифтове, се опитайте да съчетаете характеристиките за форма - широки, кръгли форми или тесни, източени по вертикал, както и за пропорции - букви с голяма х-височина или с малка х-височина.

Опитайте се да съчетаете х-височините на шрифтовете, които ще бъдат ползвани един до друг - дори ако трябва да ползвате различни размери в points. Или обратно - можете да подсилите различията им като направите eдиния шрифт с поне 2 points по-голям размер или изцяло Bold, в сравнение с другия.

Шрифтове Oldstyle

(Стандартни) изглеждат добре, когато са комбинирани с безсерифни, стил Humanist - като Gill Sans или Frutiger, тъй като споделят еднакви характеристики за форма, пропорции и тежест (дебелина, weight).

Шрифтове Transitional

(Преходни, междинни) са с по-механични, геометрични форми, отколкото Oldstyle и изглеждат най-добре, когато са комбинирани с удебелени (Bold) геометрични безсерифни шрифтове като фамилиите Futura или Univers.

Шрифтове Modern

(Съвременни, модерни) са с още по-подчертони геометрични форми и подсилени контрасти на тънките и дебели части на линиите, отколкото Transitional. Те се комбинират добре с геометрични безсерифни шрифтове като Futura.

Шрифт Slab Serif или Egyptian

(С дебели серифи, Египетски), които бяха разработени за печатане на афиши през 19 век, споделят пропорциите на Modern, включително по-големите х-височини, но са с по-малки контрасти на дебелите и тънки части от линиите.

Шрифтове Sans Serif

(Безсерифни) са с голяма х-височина и модерни форми, но с еднакво дебели линии. Фамилиите често осигуряват широк диапазон от дебелини (weights) и широчини.

Актуално

Бърз контакт с лично присъствие

Бърз контакт с лично присъствие

Референции

от наши клиенти
Разгледайте референциите от нашите клиенти.

За контакт

с нашите специалисти
3D дизайн

GSM: 0878 311 513
email: 3d@irisdesign.bg