Четете още...
  

Исторически, моногромът е бил кралски атрибут - отличителен белег на най-почитаната икона - кралския печат. Той говори малко, но се разпознава веднага. Няколко столетия по-кусно, монограмите продължават да привличат внимание. Вярно, кралските печати вече са рядкост, но тихата елегантност на моногра...

Лична нотка при деловите контакти. Топлотата на бързо написаната на ръка бележка или изненадата при получаване на пакет, адресиран ръкописно до Вас, може да смекчи обикновено резките контури но бизнесотношенията. Но колко често правите това, като си представите колко много време е нужно за намиране...

Данните от всякакъв вид се разбират по-лесно, когато ги видим. Следващите диаграми показват ръста на облигациите за определен период от време. Шестте варианта са практически идентични: еднакви ленти, еднакви данни, еднакви размери - дори пропорциите са еднакви. Всяка бе създадена, ползвайки само ин...

Това картонче за "маркиране на страници от готварска книга" (букмаркер)се състои от една част удобство, една част полезна приложна информация и една част рекламно послание - прост, елегантен начин за рекламиране на Вашите продукти и услуги. Вашата версия може да включва таблица за конвертиране на м...

Един добър каталог е машина за продажби по 24 часа на ден. Той е високоефективен - колкото Вашия най-добър продавач, компетентен както най-добрият Ви купувач и организиран както най-добрият Ви администратор. Той събира и показва на хартия всичко, което е добро за Вашия бизнес. Но приятели, той сигу...

 
Проектиране на талони с фотогрофии
Компактният талон с фотография, отпечатана като фон (за краткост: фототолон) е отлично място за насочване на Вашите рекламни умения. Той е малък, евтин, живописен и ефективен, да не споменаваме лекотатаи удоволствието при работа с него. Тъй като съдържа само една фотография и няколко думи, можете да експериментирате свободно и да преценявате резултатите веднага.

Талонът, който се отрязва от печатен материал и изпраща по пощата, е генератор на отговори. Той безшумно поканва читателя да предприеме действие. Фототалонът работи като се възползва нопълно от този вграден стимул за отговори. Той е отлична малка реклама, прикрепена към вестник или списание. Същата функция изпълнява и като пощенска картичка или картичка-отговор на делово предложение. Като част от по-голяма реклама фототалонът създава жив център на интерес без да се плаща цената на цялостранично изображение.

Ограничени от такова малко пространство, ще установите, че всички компоненти - фотография, думи и шрифт - играят малко по-голяма от обикновената роля. Те трябва да са визуално и вербално кратки.

Актуално

Какво има в сърцевинaта на една диаграма...

Какво има в сърцевинaта на една диаграма?

Референции

от наши клиенти
Разгледайте референциите от нашите клиенти.

За контакт

с нашите специалисти
3D дизайн

GSM: 0878 311 513
email: 3d@irisdesign.bg