Услуги

Интериорен дизайн

Проектиране и обзавеждане на апартаменти, заведения, хотели, магазини, офиси и други. Цялостна концепция за решението на интериора, проектиране външният облик на екстериорното пространство. Изготвяне на максимално реалистични 3D визуализации онагледяващи идейният етап от проекта. Разработка на всички необходими за крайната реализация на обекта разпределение, монтажни планове, производствени и др. чертежи. Предаване на подробен албум съдържащ всички детайли за последващото изпълнение на интериорният дизайн.

Включва следните етапи:

Интериорен дизайн

Идеен проект
 • Заснемане на обекта

 

 • Функционално зониране

Вариантни решения за функционално и композиционно разположение на елементите от интериора. Преработка на съществуващите стени ако се налага. Създаване на допълнителни прегради.

 

 • Цялостна концепция за решението на интериора

Разработката на интериора ще започне след одобрение на разпределението и проведен разговор с клиента, в който се уточняват посоки за цветове, материали, стил, ценови диапазон за обзавеждането и други детайли. Ще бъде представена идейна разработка за оформяне на пода, стените и тавана на помещенията. Разположение и модел на осветителните тела, съобразено с общото пространствено оформление. Подбор на цветове, материали, текстури. Декоративни решения, пана и пластични елементи. След представяне и корекции от негова страна върху проекта ще бъдат нанесени промени. Процесът продължава до постигане на оптимален резултат и напълно одобрение на проекта от клиента.

 • 3D визуализация на проекта

Тя включва минимум три изгледа, изработва се на специален софтуер и не е точно отражение на действителността, но се доближава максимално до нея. Има за цел да онагледи идеите за обзавеждане и да покаже крайния резултат при съвкупността от цветове и материали подбрани за целта.

 

 • Забележка:

- Изготвянето на идейния проект включва едно предложение и максимум 2 корекции от страна на клиента / ако е необходимо/
- Идейният проект ще бъде представен чрез скици, рисунки, цветни композиции и визуализации на помещенията.
- Цветните скици,чертежи и визуализации нямат за цел 100% предаване на реални събития. Те имат за цел да дадат обща представа за взаимодействието на материалите, формите и цветовете в интериора.
- Реалните цветове и материали се избират по мостра и каталожен номер. Конкретни модели за мебели , осветителни тела и др. се избират след одобрен идеен проект.
- "Ирис Дизайн" запазва всички авторски права върху проекта след приключване на работата си по него.

Работен проект
 • Аранжировка

Аранжировката включва работен чертеж с разпределение на всички интериорни елементи, мебели, описани и номерирани в спецификация.

 • Настилки

Настилката включва работен чертеж на всички настилки в обекта по проект с поясняване начина на работа, материалите и количествата им.

 • Ел. инсталация и Софити

Ел. инсталация включва работен чертеж на всички кръгове на осветлението и ел. захранването. Софити включва работен чертеж на всички тавани на обекта по проект с поясняване начина на работа, материалите и количествата им.

 • Разгъвки стени

Чертеж с основните и допълнителни обработки (материали и цветове) на стени, декоративни елементи, мебели и всички други елементи на интериора

 • Проектиране и подбор на мебели

Подбор на конкретни модели обзавеждане и аксесоари. Чертежи на мебелите за изработка. Чертежи на характерни декоративни елементи, прегради и др.

 • Количествена сметка

       Изчисляване на квадратури и количества за материалите включени в                  оформянето на интериора( стенни покрития, обзавеждане, осветителни тела, декорации)

 • Забележка:

Работният проект се изготвя след одобрение на идейния проект.

 • Авторски надзор
  Разясняване на проекта пред всеки от подизпълнителите и определяне на допуски
  в точността на изпълнение за всяка една от специалностите, но не проследяване
  на процеса на работа.


Провеждане на консултации с подизпълнителите при всеки случай на неразбиране на проекта от страна на подизпълнителя.


Посещения на обекта за контрол на качеството на изпълнение и налагане на корекции при възникнали неточности в изпълнението на проекта.

 

            Авторският надзор не включва организация по доставки на материали и обзавеждане.

 

3D дизайн

Интериорни и екстериорни 3D визуализации, създадени съобразно основите на фотографията, рекламна и филмова 3D/2D анимация, съчетаваща оригинална концепция и различен поглед, създаване на 3D модели (сгради, герои и т.н.) по предварително уточнени параметри.

Графичен дизайн

Изработка на лого, цялостен фирмен стилфасадно оформление, транспортна реклама.

Уеб дизайн

Уеб дизайн и програмиране. Изработка на банери. Уеб базирани приложения.

Актуално

Кафе и ментов чай

Трапезарията трябва да бъде елегантна, но забавна

Референции

от наши клиенти
Разгледайте референциите от нашите клиенти.

За контакт

с нашите специалисти
Интериорен дизайн

GSM: 0878 311 513
email: interior@irisdesign.bg