Четете още...
  

Наистина ли Ви трябват повече от шрифтовете, които идват заедно с новозакупения принтер? Не, повечето от тях са доста добри. Но ако искате да инвестирате в библиотека от шрифтове, от къде да започнете? Започнете с идентифициране на категориите шрифтове: следните пет групи обхващат повечето характери...

Ето как може те да създадете добър облик от нищо - просто едно име върху фигура - но има и тайна. Кой иска една хубава работа? Добрият дизайн е щастливият резултат от хармоничното съчетаване на думи, форми, цветове и други базови елементи. Простите фигури - правоъгълници, елипси, многоъгълници - и...

Бързо - преди да сте забравили! Нолан Бушнел (основателят на Атари) веднъж каза: "Всеки, който поне веднъж е влизал под душа , го е спохождала идея. Именно човекът, който излиза от душа и се изсушава прави нещо различно от досега." Големите организации си издигат и сриват благодариние на внушенията...

Обърквали ли сте се някога, четейки наръчника за монтаж и ползване на видеоапаратура? А указание за сглобяване на играчка? Съвети за работа с кухненски робот? Това се случва на всекил Дори написани на ясен роден език, те са твърде вербални (многословни). Ние живеем във визуален свят. Избираме неща...

Данните от всякакъв вид се разбират по-лесно, когато ги видим. Следващите диаграми показват ръста на облигациите за определен период от време. Шестте варианта са практически идентични: еднакви ленти, еднакви данни, еднакви размери - дори пропорциите са еднакви. Всяка бе създадена, ползвайки само ин...

 
Фирмени канцеларски материали
Фирмени канцелаларски материали (Business stationery) обикновено обхващат комплекта от визитна кактичка (business card), фирмена бланка за писма (letterhead) и стандартния (за САЩ) плик №10 за бизнес кореспонденция. Заедно можем да ги наречем "система". При проектиране на вашата система от канцеларски материали, ключовата дума трябва да е "постоянстсво, неизменност". Елементите за идентифициране на компанията трябва да са с еднакъв размер на всеки хартиен носител и приблизително с един и същ взаимен аранжимент. Защо? Тъй като визуалната памет на вашите партньори отчета не само цвета на логото или шрифта на текста, но помни и взаимното им разположение. Когато нещата не са в ред , Вашата едентичност няма да бъде разпозната и запомнена.

Първо, проектирайте визитната картичка. Тя е най-малкият по размери участник в системата, затова има най-строги ограничения за разполагането на графичните и текстови елементи. Логото трябва да е най-лесно забележимия визуален елемент, което се постига чрез поставянето му в цвят сред голямо бяло пространство. Вижте три от възможните варианта.

Модел с едноредов текст

Името, адресът и телефонният номер се изписват с един размер на един ред. Името изпъква, тъй като е със само главни букви (all caps) и твърде удевелен шрифт и освен това (много важно) е оцветен точно както логото. Между името и адреса са оставени няколко интервала, за да се разделят добре.

Модел с едър текст

Тези приятни фирмени канцелаларски материали извеждат на преден план името на компанията. То обаче не бива да потиска логото. Тук тесните и раздалечени букви и по-бледият им цвят запазват визуалния баланс между името и логото.

Модел с няколко колони

Този модел е любим на дизайнерите на корпоративни материали и разпределя различната по предназначение информацияв равномерно отстоящи колони. Забележете финото сближаване на колоните във визитната картичка, за да се спазят нейните пропорции. Няколко колони Ви дават допълнителни точки за подравняване на адресните и други текстови редве. Дизайнът е изчистен и ясен.

Актуално

Как се проектира реклама за Жълти страни...

Как се проектира реклама за Жълти страници?

Референции

от наши клиенти
Разгледайте референциите от нашите клиенти.

За контакт

с нашите специалисти
Интериорен дизайн

GSM: 0878 311 513
email: interior@irisdesign.bg