Четете още...
  

Ето как може те да създадете добър облик от нищо - просто едно име върху фигура - но има и тайна. Кой иска една хубава работа? Добрият дизайн е щастливият резултат от хармоничното съчетаване на думи, форми, цветове и други базови елементи. Простите фигури - правоъгълници, елипси, многоъгълници - и...

Исторически, моногромът е бил кралски атрибут - отличителен белег на най-почитаната икона - кралския печат. Той говори малко, но се разпознава веднага. Няколко столетия по-кусно, монограмите продължават да привличат внимание. Вярно, кралските печати вече са рядкост, но тихата елегантност на моногра...

Жълтите страници (Yellw pages) са един от най-широките пазари на Америка, но със сигурност не са станали такива благодариние на външния си вид. Претупани, залети с езера от мастилени знаци и нехудожествени на вид, те са останки от вримито когато "дизайн" означаваше да се ползват един вид ъглести ил...

Традиционното лого се състои от име и една, внимателно подготвена графика. То се поставя по еднакъв начин на всички фирмени документи. Ето обаче един дизайн със свежа нотка: лого, съставено от три, четири,пет и повече изображения, разхвърляни около спретнато разположени име и адрес. Това е жизнерад...

Бързо - преди да сте забравили! Нолан Бушнел (основателят на Атари) веднъж каза: "Всеки, който поне веднъж е влизал под душа , го е спохождала идея. Именно човекът, който излиза от душа и се изсушава прави нещо различно от досега." Големите организации си издигат и сриват благодариние на внушенията...

 
Фирмени канцеларски материали
Фирмени канцелаларски материали (Business stationery) обикновено обхващат комплекта от визитна кактичка (business card), фирмена бланка за писма (letterhead) и стандартния (за САЩ) плик №10 за бизнес кореспонденция. Заедно можем да ги наречем "система". При проектиране на вашата система от канцеларски материали, ключовата дума трябва да е "постоянстсво, неизменност". Елементите за идентифициране на компанията трябва да са с еднакъв размер на всеки хартиен носител и приблизително с един и същ взаимен аранжимент. Защо? Тъй като визуалната памет на вашите партньори отчета не само цвета на логото или шрифта на текста, но помни и взаимното им разположение. Когато нещата не са в ред , Вашата едентичност няма да бъде разпозната и запомнена.

Първо, проектирайте визитната картичка. Тя е най-малкият по размери участник в системата, затова има най-строги ограничения за разполагането на графичните и текстови елементи. Логото трябва да е най-лесно забележимия визуален елемент, което се постига чрез поставянето му в цвят сред голямо бяло пространство. Вижте три от възможните варианта.

Модел с едноредов текст

Името, адресът и телефонният номер се изписват с един размер на един ред. Името изпъква, тъй като е със само главни букви (all caps) и твърде удевелен шрифт и освен това (много важно) е оцветен точно както логото. Между името и адреса са оставени няколко интервала, за да се разделят добре.

Модел с едър текст

Тези приятни фирмени канцелаларски материали извеждат на преден план името на компанията. То обаче не бива да потиска логото. Тук тесните и раздалечени букви и по-бледият им цвят запазват визуалния баланс между името и логото.

Модел с няколко колони

Този модел е любим на дизайнерите на корпоративни материали и разпределя различната по предназначение информацияв равномерно отстоящи колони. Забележете финото сближаване на колоните във визитната картичка, за да се спазят нейните пропорции. Няколко колони Ви дават допълнителни точки за подравняване на адресните и други текстови редве. Дизайнът е изчистен и ясен.

Актуално

Как се проектира реклама за Жълти страни...

Как се проектира реклама за Жълти страници?

Референции

от наши клиенти
Разгледайте референциите от нашите клиенти.

За контакт

с нашите специалисти
3D дизайн

GSM: 0878 311 513
email: 3d@irisdesign.bg